Lineární algebra

Autoři: 
Zdeněk Dostál, Vít Vondrák, Dalibor Lukáš

Učební text z lineární algebry, které právě dostáváte do rukou, obsahuje látku přednášky „Lineární algebra“ určené pro studenty Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB - Technické univerzity Ostrava s hlubším zájmem o teoretické obory inženýrského studia.

 Ve výkladu mají významné místo důkazy. Jejich cílem je zejména ukázat čtenáři úvahy, které vedou často od drobných pozorování k pojmům a závěrům, které jsou důležité pro aplikace. Do textu je zařazena také méně tradiční látka, jako některé rozklady nebo elementární úvod do principů variačních metod a dále pak látka, která bývá tradičně součástí numerických metod, jako trojúhelníkové rozklady a jejich použití. Zde byla dána přednost výkladu „od problému k řešení“, který se zdá být pro technické školy přirozený.