Obyčejné diferenciální rovnice

Autoři: 
Bohumil Krajc, Petr Beremlijski

Učební text „Obyčejné diferenciální rovnice“ představuje sice elementární, ale zato  poměrně podrobný úvod do  z jedné z nejzajímavějších matematických disciplín. Dílo se zabývá tzv. diferenciálními rovnicemi, ve kterých roli neznámých sehrávají funkce, které se v těchto rovnicích vyskytují spolu s jejich derivacemi. 

V košatém úvodu díla  je popsáno množství modelů  různých jevů pocházejících jak ze společenských věd, tak z oblasti přírodovědecké a inženýrské. Čtenář se v textu seznámí se základními typy diferenciálních rovnic prvního i vyšších řádů, soustavami lineárních diferenciálních rovnic, jejich vlastnostmi i způsoby jejich řešení. Protože znalost obyčejných diferenciálních rovnic je nezbytná pro pochopení zákonitostí, které se objevují v mnoha přírodních a společenských vědách, je modul „Obyčejné diferenciální rovnice“ vhodným čtením pro každého mladého muže či ženu.

 

 

Hodnocení výukových materiálů studenty pilotních kurzů: