Novinky

Detexify - pomocník pro vyhledávání matematických symbolů

Nemůžete si vzpomenout jak v TeXu zapsat integrál, ekvivalenci, implikaci.....? Už nemusíte hledat v knížkách. Stačí nakreslit hledaný symbol do přichystaného políčka a aplikace Detexify vám nabídne TeX zápis.

Matematika s radostí - interaktivní testy a hry

Hledáte materiály pro procvičení středoškolské matematiky?

Nový web ostravské pobočky JČMF

Ostravská pobočka JČMF má nový web http://jcmf.vsb.cz/, na kterém najdete pozvánky na všechny akce (přednášky, semináře, workshopy, konference,…) probíhající v Ostravě a okolí pod hlavičkou JČMF.

Užitečná je i část webu věnovaná soutěžím, kde jsou uvedeny  odkazy na matematické a fyzikální soutěže pro studenty základních, středních a vysokých škol.

10.4.2015 MODAM - Moderní aplikace matematiky

Srdečně Vás zveme na akreditovaný seminář MODerní Aplikace Matematiky, který se koná 10. 4. 2015 na VŠB-Technické univerzitě Ostrava.

Wangův-Landauův algoritmus pro simulace Monte Carlo - Aleš Vítek

Dne  27. 6. 2013  přednesl v Semináři o výuce matematiky Mgr. Aleš Vítek,  Ph.D. přednášku s názvem Wangův-Landauův algoritmus pro simulace Monte Carlo.

Přednáška byla  zaměřena na výpočet integrálů funkcí mnoha proměnných ve statistické fyzice pomocí Markovovských řetězců a  možnosti paralelizace výpočtů.

Extremální úlohy v geometrii - Petr Vodstrčil

 Dne 11.4.2013 přednesl Mgr. Petr Vodstrčil, Ph.D. v Semináři o výuce matematiky přednášku s názvem  Extremální úlohy v geometrii.

Přednáška obsahovala ukázky některých úloh vedoucích na výpočet extrémů. Tyto úlohy však byly řešeny bez počítání – a to pouze na základě geometrických úvah.

Tvorba učebních materiálů na web pomocí FreeCDF a MathJaX - Petr Girg

Dne 17.1.2013 proběhla v rámci Semináře o výuce matematiky  přednáška s názvem Tvorba učebních materiálů na web pomocí FreeCDF a MathJaX“, kterou přednesl Doc. Ing. Petr Girg, Ph.D. (katedra  matematiky FAV ZČU v Plzni).

O obyčejných lineárních diferenciálních rovnicích s náhodnými vstupy - Bohumil Krajc

Dne  7. 6. 2012  přednesl v Semináři o výuce matematiky Mgr. Bohumil Krajc, Ph.D. přednášku s názvem  O obyčejných lineárních diferenciálních rovnicích s náhodnými vstupy.

Různé pohledy na matematiku a vnímání její krásy - Pavel Drábek

Dne 21. 6. 2012 proběhla v Nové aule VŠB - Technické univerzity Ostrava závěrečná konference projektu Matematika pro inženýry 21. století. Úvodní přednášku  pronesl Prof. RNDr. Pavel Drábek, DrSc. ze Západočeské univerzity v Plzni. Konference se zúčastnilo cca 60 posluchačů.

Multimédia v PDF - balíček Movie15 nahrazen Media9

The media9 LaTeX Package

This package provides an interface to embed interactive Flash (SWF) and 3D objects (Adobe U3D & PRC) as well as video and sound files or streams in the popular MP4, FLV, MP3 formats into PDF documents with Acrobat-9/X compatibility. Playback of multimedia files uses the built-in Flash Player of Adobe Reader and does, therefore, not depend on external plug-ins. Flash Player supports the efficient H.264 codec for video compression.

Syndikovat obsah