Novinky

Seminář Práva duševního vlastnictví

V pátek 27. 5. se na Ústavu automatizace a měřicí techniky FEKT VUT v Brně koná bezplatný seminář Práva duševního vlastnictví.

Cílem semináře je seznámení pracovníků výzkumu a vývoje s problematikou ochrany duševního vlastnictví. V rámci semináře bude diskutována z praktického pohledu problematika postupů pro zajištění ochrany výsledků výzkumu a vývoje v organizaci charakteru vysoké školy. Podrobně bude diskutována problematika vlastnictví autorských práv v souvislosti s pracovněprávním vztahem, projekty, smluvním výzkumem. Pozornost bude věnována i problematice licenčních smluv, včetně uvedení konkrétních příkladů.

Na seminář je nutno se zaregistrovat na http://www.crr.vutbr.cz/kurzy-seminare/rizeni-projektu-finance-pravo/seminar-prava-dusevniho-vlastnictvi

kategorie clanku: 

Umíte správně citovat? Vyzkoušejte portál citace.com.

Víte jak se správně cituje kniha, část knihy, článek, akademická práce, legislativní dokument, e-kniha, e-článek nebo webová stránka?

Vše najdete na portálu  Citace.com, který je  věnován citacím a citování. Zaměřuje se na citování dokumentů dle normy ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2. Součástí jsou nejen články, odkazy a diskuze, ale zejména jedinečný generátor citací.

Generátor najdete na  http://www.citace.com/generator

kategorie clanku: 

Kurz sazby v LaTeXu

VUT v Brně pořádá bezplatný dvoudenní kurz je zaměřen na principy sazby dokumentů v systému typu LaTeX včetně nezbytných typografických pravidel. V rámci kurzu budou účastníci seznámeni se základy sazby dokumentů, přičemž jednotlivé vlastnosti systému LaTeX budou demonstrovány na praktických příkladech. Více viz http://www.crr.vutbr.cz/kurzy-seminare/rizeni-projektu-finance-pravo/kurz-zaklady-sazby-dokumentu-v-systemu-latex.

kategorie clanku: 

Prezentace ze semináře k MI21 - tvorba 3D grafiky v příkazovém prostředí Asymptote

Projekt MI21 dospěl do fáze, kdy má většina autorů  své moduly ve  verzi pro tisk hotové a začíná pracovat na  obrazovkové verzi svých modulů. Kromě interaktivních prvků (flash, acrotex), budou mnozí tvůrci modulů chtít po obrazovkové verzi, aby obsahovala:

kategorie clanku: 

Pozvánka na konferenci Alternativní metody výuky 2011

Konference "Alternativní metody výuky 2011" je již  9. ročníkem mezinárodní konference, kterou pořádá CIT PřF UK, ÚVT UK, UHK a EUNIS CZ. Konference se koná ve čtvrtek 28.dubna 2011 v době 9.00 - 17.30 v prostorách Přírodovědecké fakulty UK, Albertov 6, Praha 2. V příloze je  pozvánka na konferenci. Další informace najdete na stránkách konference  http://everest.natur.cuni.cz/konference.

kategorie clanku: 

Tvorba moderních učebních materiálů na Katedře stavební mechaniky

M. Krejsa, P. Konečný, L. Lausová a V. Michalcová jsou autory článku s názvem "Tvorba  moderních učebních materiálů na Katedře stavební mechaniky", který byl publikován ve sborníku konference Modelování v mechanice. Tato konference se konala v únoru 2011 v Ostravě.

Jedná se o článek popisující zapojení Katedry stavební mechaniky FAST VŠB-TU Ostrava do projektu "Matematika pro inženýry 21. století" a tvorbu učebních textů a modulů pro pedagogy.

Článek i prezentace z konference je v příloze.

kategorie clanku: