Novinky

Dva dny s didaktikou matematiky

Katedra matematiky a didaktiky matematiky PedF UK v Praze spolu se Společností učitelů matematiky JČMF pořádá již šestnáctý ročník konference „Dva dny s didaktikou matematiky“.

Konference bude probíhat ve dnech 16. – 17. 2. 2012 v prostorách PedF UK v Praze.
 
Obdobně jako v předchozích ročnících bude konference zaměřena na prezentaci osobních zkušeností učitelů s vyučováním matematice a výsledků práce z různých oblastí didaktiky matematiky.

kategorie clanku: 

Kurz Práce v systému LaTeX pro mírně pokročilé

Centrum pro rozvoj výzkumu pokročilých řídicích a senzorických technologií si Vás dovoluje pozvat na Kurz Práce v systému LaTeX pro mírně pokročilé. 

Dvoudenní kurz bude zaměřen na pokročilejší použití typografického systému LaTeX. Pozornost bude věnována zejména problematice tvorby grafiky a úpravy formátování dokumentu. Řešena bude i možnost využití LaTeXu pro tvorbu prezentací. Pro účast v kurzu je předpokládána alespoň základní znalost sazby dokumentů v systému LaTeX.

kategorie clanku: 

Metoda přímého optimalizovaného pravděpodobnostního výpočtu v úlohách stavební mechaniky - Martin Krejsa

Dne 1. 12. 2011 přednesl  Doc. Ing. Martin Krejsa, Ph.D. v Semináři o výuce matematiky přednášku s názvem "Metoda přímého optimalizovaného pravděpodobnostního výpočtu v úlohách stavební mechaniky". Prezentace z přednášky je v příloze.

kategorie clanku: 

Průvodce tvorbou dokumentů

V září 2011 vyšla za podpory CSTUGu kniha Průvodce tvorbou dokumentů, která zábavnou, ale odbornou formou seznamuje čtenáře se základními pravidly typografie a tvorby dokumentů. Kromě teorie se zabývá i konkrétními postupy v programech Microsoft Word, Adobe InDesign a XeLaTeX.

Recenzi knihy si můžete přečíst na http://www.linuxexpres.cz/knihy/pruvodce-tvorbou-dokumentu

kategorie clanku: 

Zimní škola z historie matematiky - únor 2012

Ve dnech 2.-5. února se se v hotelu Pavla (Vlachovice u Žďáru nad Sázavou) uskuteční zimní škola z historie matematiky na téma Fenomén migrace v dějinách matematiky 20. století.

Přihlášky zasílejte do 10. prosince 2011 na adresu hdurnova@ped.muni.cz. Vzhledem k neformálnímu charakteru setkání budou příspěvky přijímány do 31. ledna 2012. 

kategorie clanku: 

Konference "Informatika XXV/2012" - 16.- 18. ledna 2012

Konferenci organizuje Ústav informatiky  Provozně ekonomické fakulty, Mendelovy univerzity v Brně -
http://ui.pefka.mendelu.cz/cs/zakladni_informace  ve spolupráci s EUNIS-CZ - www.eunis.cz.

Více  najdete na stránkách  konference http://ui.pefka.mendelu.cz/cs/informatika/XXV.

 

kategorie clanku: 

Využití aproximačních funkcí pro kaskádní syntézu filtrů - Josef Punčochář

Dne  3. 11. 2011 přednesl Doc. Dr. Ing. Josef Punčochář   (Katedra elektrotechniky FEI Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava) v Semináři o výuce matematiky přednášku s názvem Využití aproximačních funkcí pro kaskádní syntézu filtrů.

kategorie clanku: 

Pozvánka na seminář o výuce matematiky 3.11.

Srdečně vás zveme na přednášku s názvem „Využití aproximačních funkcí pro kaskádní syntézu filtrů“, kterou přednese doc. Dr. Ing. Josef Punčochář  z Katedry elektrotechniky FEI VŠB – TU Ostrava.

 Přednáška  se koná ve čtvrtek 3. listopadu  2011 ve 12:30 v učebně audiovizuálního centra J259.

kategorie clanku: