Novinky

3D grafika, Acroflex, Acrotex

V příloze najdete prezentace  P. Šarmanové a R. Plcha  z  konference Texperience 2011. V prezentaci jsou ilustrovány možnosti PDF dokumentů - vložená interaktivní 3D grafika, interaktivní okna na vykreslování 2D grafiky (Acroflex) a interaktivní testy s okamžitým vyhodnocením, párovací hry  a hry Riskuj (Acrotex, DPS, Jeopardy).

Zajímavé pohledy na Laplaceovu rovnici, Dirichletovu úlohu a další podobné problémy - Petr Girg

Dne 10. února 2011 přednesl doc. Ing. Petr Girg, Ph.D. z Katedry matematiky FAV ZČU v Plzni  v rámci Semináře o výuce matematiky  přednášku "Zajímavé pohledy na Laplaceovu rovnici, Dirichletovu úlohu a další podobné problémy". Prezentace z přednášky je v příloze.

MI21 na matematickém soustředění

Jiří Bouchala se zúčastnil 1.-3.7. 2011 letního soustředění řešitelů matematické a fyzikální olympiády MOFO v Dolní Lomné. Akce si letos všimli i zástupcí médií: čt24 a horizont, str.7). Účastníkům byly rozdány přehledy funkcí, které jsme vytvořili v rámci projektu MI21 (ke stažení v sekci Matematická analýza, Herbář funkcí).

Vvfoť projekt - fotografická soutěž

Startuje fotografická soutěž „Vyfoť projekt“

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR zahájilo 1. 7. 2011 letní fotografickou soutěž pod názvem „Vyfoť projekt“. Zúčastnit se může každý, kdo zajímavým způsobem objektivem fotoaparátu zachytí některý z projektů podpořených z evropských fondů. Soutěž bude možné sledovat přímo na internetu na stránce www.vyfotprojekt.cz.

Konference e-Learning 2011 v Hradci Králové - 8. – 10. listopadu 2011

Ve dnech  8. – 10. listopadu 2011 se v Hradci Králové bude konat  12. ročník konference eLearning 2011  spojený se soutěží eLearningových produktů.

Veškeré informace o konferenci a soutěži naleznete na adrese http://fim.uhk.cz/elearning/,  včetně termínů a přihlášek.

Symbolické integrování - Petr Nečesal

Dne 16.  června  2011 přednesl Ing. Petr Nečesal, Ph.D.  z Katedry  matematiky FAV ZČU v Plzni přednášku s názvem „Symbolické integrování“. Prezentace z přednášky je v příloze.

Tvorba interaktivních testů - Acrotex

V příloze naleznete soubor prirucka_acrotex.pdf.  Jedná se o příručku k tvorbě interaktivních testů. Seznámíte se zde se základními  typy testů a otázek, s vyhodnocením testu, s tvorbou otázek s podotázkami atd.  Každá ukázka je doplněna zdrojovým kódem a podrobnými komentáři. Samotná příručka je interaktivní, tzn. že máte možnost si ihned vyzkoušet ukázkové testy.

Zpřístupnění všech knih National Academies Press zdarma na webu

Od 2. 6. 2011 jsou zdarma zpřístupněny všechny knihy vydané National Academies Press (NAP). Celkem je k dispozici přes čtyři tisíce knih ve formátu PDF.

Více viz  http://www.nap.edu/


Pozvánka na seminář o výuce matematiky 16.6.

Srdečně vás zvu na přednášku s názvem „Symbolické integrování“, kterou přednese Ing. Petr Nečesal, Ph.D.  z Katedry  matematiky FAV ZČU v Plzni.  Přednáška  se koná ve čtvrtek 16.  června  2011 ve 12:30 v učebně B1.

Přednáška bude zaměřena na:

Čemu vděčíme za základní větu algebry - Jiří Bouchala a Petr Vodstrčil

Dne 19.5.2011 přednesli doc. RNDr. Jiří Bouchala, Ph.D. a Mgr. Petr Vodstrčil, Ph.D. přednášku s názvem "Čemu vděčíme za základní větu algebry". Prezentace z přednášky ke stažení v příloze. Pro spuštění animací je třeba mít  QuickTime player.

Syndikovat obsah