Novinky

Matematika a reálný svět - 20.-22.září 2012

Katedra didaktiky matematiky Matematicko-fyzikální fakulty UK pořádá k 60. výročí MFF UK konferenci Matematika a reálný svět. Konference se bude konat 20. až 22. září 2012 v Profesním domě, MFF UK, Malostranské nám. 25, Praha 1

Spolupořadatelem konference je Středočeská pobočka JČMF.

Konference je zaměřena na následující okruhy:

XVI. seminář o filosofických otázkách matematiky a fyziky - 20. – 23. srpna 2012

XVI. seminář o filosofických otázkách matematiky a fyziky bude probíhat 20. – 23. srpna 2012 na  Gymnáziu ve  Velkém Meziříčí.

Moderní matematické metody v inženýrství (3mi) - 4.-6. června 2012

21. ročník semináře Moderní matematické metody v inženýrství (3mi) se koná 4.-6. června 2012 v Beskydech v Dolní Lomné u Jablunkova.

Konference s mezinárodní účastí, kde se vědci, pedagogové a odborníci z praxe věnují aktuálním problémům aplikované matematiky a také problematice výuky matematiky na technických a ekonomických vysokých školách.

Více na webu konference  http://jcmf.vsb.cz/konference3mi/

konference TeXperience - 23.–26.8.2012

TeXperience 2012 proběhne 23.–26.8.2012 v malebném údolí řeky Morávky v Beskydech. Ubytování bude v hotelu U Přehrady.

Více informací na webu konference.

150. výročí založení JČMF

V letošním roce oslavuje Jednota českých matematiků a fyziků 150. výročí svého založení. Hlavní oslavy proběhnou dne 28. března 2012. V přiložené pozvánce najdete více informací o konaných akcích.

Aktuální otázky autorského práva a vědecké tvorby - 16.3.

Seminář bude věnován aktuálním problémům autorského práva, vývoji rozhodovací činnosti Soudního dvora EU v posledních dvou letech, diskusím kolem Dohody ACTA, autorskoprávním aspektům vědecké tvorby a právům duševního vlastnictví v kontextu zákona č. 130/2002 Sb.

EJMT - Electronic Journal of Mathematics and Technology

eJMT is now a free journal  for up to five years starting from February 2012. The eJMT is indexed by Zentralblatt and Zentralblatt’s sister database for Mathematics Education, MathEduc.

Bookboon - učebnice ke stažení zdarma

Elektronické učebnice z různých oborů  ke stažení zdarma na  http://bookboon.com/cs/ucebnice

Zábavná fyzika - Show se zajímavými fyzikálními pokusy - 13.2.

Musí být fyzika jenom nuda? Přijďte to zjistit na fyzikální show prof. Tomáše Tyce.

Prof. Mgr. Tomáš Tyc, Ph.D. je jedním z nejmladších univerzitních profesorů u nás. Pracuje na Ústavu teoretické fyziky a astrofyziky Masarykovy univerzity v Brně a patří k popularizátorům vědy. Mohli jste ho vidět například v některém z televizních pořadů, kde hovořil o svém nedávném objevu v oblasti neviditelnosti.

Akce je určena pro všechny vysokoškolské studenty a celou akademickou obec!

Rigorózní výpočty s nepřesnými čísly a matematické důkazy - Petr Girg

Počítače stále více pronikají do veškeré lidské činnosti. V současné době se stále častěji objevují matematické důkazy provedené na počítači. Většina těchto důkazů je z oboru teorie grafů a provádí se probírkou možností v nějaké diskrétní struktuře. Lze ale provádět rigorózní důkazy ve spojitých strukturách matematické analýzy? V této přednášce si ukážeme jak na to. Přestože myšlenka těchto důkazů je velice stará, byla dlouho opomíjena a stála stranou hlavního proudu i když např. procesory Intel tento typ důkazu plně podporují již od 80. let dvacátého století!

Syndikovat obsah