Teorie grafů

Autoři: 
Petr Kovář

Učební text modulu "Teorie grafů" je k dispozici v základní a rozšířené verzi. Základní verze obsahuje témata zařazená do osnov předmětu. Většina kapitol začíná motivací "proč" je dané téma zajímavé a kde je možno je uplatnit. Kromě výkladu s řadou ilustrací najdete v textu i vzorově řešené příklady, otázky a velké množství příkladů k procvičení. Verze pro tisk má jednodušší rejstřík, zatímco elektronická verze rozsáhlejší rejstřík včetně aktivních "klikacích" odkazů.

Hodnocení výukových materiálů studenty pilotních kurzů: