Herbář funkcí

Autoři: 
Jan Čepička, Petr Girg, Petr Nečesal, Josef Polák

Herbář funkcí je přehledový soubor vybraných funkcí. Každé funkci v herbáři je věnován jeden list, který obsahuje definici funkce, její graf a základní vlastnosti či často používané vztahy. Herbář obsahuje reálné funkce jedné a dvou reálných proměnných a komplexní funkce. Kromě základního souboru funkcí je možno v herbáři najít také integrální funkce či funkce s pozoruhodnými vlastnostmi.

Hodnocení výukových materiálů studenty pilotních kurzů: