Analytická geometrie

Autoři: 
Libor Šindel, Oldřich Vlach

Učební text modulu "Analytická geometrie" jse určen pro ty, kteří chtějí uplatnit svou znalost lineární algebry v základních geometrických úlohách. Kromě teorie jsou v textu zařazeny také vzorově řešené příklady a neřešená cvičení. V úvodu jsou zavedeny pojmy afinní a Eukleidovský prostor, následované afinními a metrickými úlohami lineárních útvarů (přímka, rovina, ...) a nakonec je zařazena kapitola věnovaná kuželosečkám a kvadrikám.