Základy matematické teorie pružnosti

Autoři: 
Jiří Brožovský, Alois Materna

Modul "Základy matematické teorie pružnosti" je určen pro studenty stavebních oborů, kteří se potřebují hlouběji seznámit s principy matematické teorie pružnosti potřebnými pro řešení praktických úloh stavební mechaniky. Kromě teorie jsou v textu zařazeny také vzorově řešené příklady a neřešená cvičení.

Probírány  jsou typické stavební úlohy: stěny, úloha rovinné napjatosti, desky, nelineární úlohy stavební mechanice (postupná plastizace rámů, podmínky plasticity pro beton a další materiály).