Úvod do teorie grafů

Autoři: 
Petr Kovář

Text modulu Úvod do teorie grafů není kompletní, aktuální verzi najdete na stránkách předmětu.

Snažím se, aby text byl jednak přehledný a současně přesný a přitom čtivý a především aby obsahoval dostatek motivačních problémů, které více či méně odpovídají reálným úlohám, s nimi se absolventi mohou setkat a k~jejichž řešení lze použít teorii grafů.

Autor