Řady

Autoři: 
Jiří Bouchala, Petr Vodstrčil

Už před mnoha staletími si (někteří) lidé uvědomovali, že není úplně jasné, jak sečíst nekonečně mnoho čísel a že tuto znalost potřebují.

V připravovaném textu se studenti seznámí nejen s definicí a základními pojmy tzv. číselných řad a s kritérii jejich konvergence, ale dozví se i něco o sčítání nekonečně mnoha (reálných) funkcí, a to včetně Taylorových řad.

 

Hodnocení výukových materiálů studenty pilotních kurzů: