Pružnost a plasticita

Autoři: 
M. Krejsa, L. Lausová, V. Michalcová

Cílem výukových materiálů modulu Pružnost a plasticita je seznámit studenty se základními způsoby namáhání staticky určitých i jednoduchých staticky neurčitých prutových konstrukcí s pružným chováním materiálu z hlediska vzniku napětí a přetvoření, které umožňují následné přiblížení principů navrhování a posuzování spolehlivosti konstrukčních prutových prvků a dílců stavebních nosných konstrukcí podle mezních stavů únosnosti i použitelnosti. Pozornost je také věnována některým aspektům současně platných normových předpisů, úvodu do rovinné napjatosti, úlohám s pružně-plastickým chováním materiálu a elementárním stabilitním problémům štíhlých tlačených prutů (vzpěru).