Pružnost a pevnost

Autoři: 
R. Halama, L. Adámková, F. Fojtík, K. Frydrýšek, M. Šofer, J. Rojíček, M. Fusek

Modul Pružnost a pevnost je koncipován jako stručný úvod do nauky o pružnosti a pevnosti. Zahrnuje výklad teoretických základů mechaniky poddajných těles s důrazem na jejich aplikaci. V úvodu je zdůrazněna návaznost na mechaniku tuhých těles a jsou probírány důležité geometrické charakteristiky průřezu. Následně jsou vysvětlovány koncepty napětí a deformace, jenž jsou hned vzájemně propojeny v podobě konstitučních vztahů. Další části se zabývají základními typy namáhání (tah-tlak, ohyb a kroucení), jednotlivými hypotézami pevnosti, stabilitou přímých prutů a únavou materiálu. Závěr je věnován přehledu experimentálních metod pružnosti a jsou vyloženy úplné základy matematické teorie pružnosti, nutné pro vysvětlení principu metody konečných prvků a dalších numerických metod mechaniky v navazujících ročnících studia. Byly vytvořeny následující podpůrné materiály:

  1. Animace ukazující zákonitosti v Mohrově kružnici
  2. Animace vysvětlující konstrukci Mohrovy kružnice pro případ rovinné napjatosti
  3. Animace tahové zkoušky
  4. Video tahové zkoušky

Součástí modulu je 14 video přednášek dostupných z YouTube   http://www.youtube.com/channel/UCr_Bu7ANK50tkdp1NBCsGTQ

Hodnocení výukových materiálů studenty pilotních kurzů: 
Další přílohy: