Prostory funkcí a řešitelnost základních typů parciálních diferenciálních rovnic

Autoři: 
Jiří Benedikt, Petr Girg

Cílem předkládaného textu je vysvětlit, že existence a násobnost řešení okrajových úloh parciálních diferenciálních rovnic závisí na funkčním prostoru, v němž tato řešení hledáme.  Čtenář bude seznámen se základními poznatky z teorie prostorů diferencovatelných funkcí, integrovatelných funkcí, teorií distribucí a  teorií Sobolevových prostorů. Teoretické poznatky jsou pak aplikovány při studiu existence řešení základních typů diferenciálních rovnic.