Metoda konečných prvků ve stavební mechanice

Autoři: 
Jiří Brožovský, Alois Materna

Učební text obsahuje výklad metody konečných prvků zaměřený na studenty bakalářských a magisterských stavebních oborů. Kromě výkladu základní teorie obsahuje odvození vybraných základních typů konečných prvků a poznatky potřebné k použití metody ve stavební mechanice,  například konečné použití Winklerova modelu podloží nebo výklad použití Chen-Chenovy podmínky plasticity pro beton ve spojení s metodou konečných prvků.