Matematika v pozadí řešení inženýrských úloh

Autoři: 
Jan Szweda, Zdeněk Poruba, Roman Sikora, Ondřej František

Tento studijní materiál je určen studentům technických oborů se zaměřením na numerické metody řešení úloh. Skriptum je vytvořeno s cílem propojit inženýrský a matematický přístup k formulaci a postupu řešení problémů s využitím soudobých numerických metod. Vychází z předpokladu znalosti, či povědomí formulace a hledání řešení inženýrkými přístupy a proto je zde kladen větší důraz na formulaci a řešení přístupem matematickým. Prolnutím obou přístupů tak text zprostředkovává pohled na danou problematiku jak očima technika tak i matematika. Úvodní část přibližuje technikům způsob matematické formulace a metody jako např. metoda nejmenších čtverců, nebo Galerkinova metoda konečných prvků, zatímco hlavní část díla je věnována aplikaci matematického aparátu na řešení technických problémů různého stupně náročnosti, jako např. 1D úloha deformace podélně poddajného členu, nebo rovinnou úlohu vedení tepla, tj. řešení Poissonovy rovnice.

Hodnocení výukových materiálů studenty pilotních kurzů: 
Další přílohy: