Křivkový a plošný integrál

Autoři: 
Jiří Bouchala, Oldřich Vlach

Text obsahuje základní poznatky z diferenciálního a (hlavně) integrálního počtu vektorových funkcí. Čtenář se dozví, co jsou to  křivky a plochy (a proč zde nevystačíme s pouhou intuicí),  jak se na nich definují a počítají integrály ze skalárních i vektorových funkcí a jak se tyto pojmy uplatní v aplikacích. Součástí textu jsou i základní věty vektorové analýzy, tj. Greenova, Gaussova-Ostrogradského a Stokesova věta.

Hodnocení výukových materiálů studenty pilotních kurzů: