Funkce komplexní proměnné

Autoři: 
Jiří Bouchala

V tomto modulu se čtenář seznámí se základy diferenciálního a integrálního počtu komplexních funkcí komplexní proměnné; krásné disciplíny založené (především) na výsledcích C. F. Gausse, L. A. Cauchyho, B. Riemanna a C. T. W. Weierstrasse. Ukáže se překvapivá souvislost mezi holomorfními funkcemi (tj. funkcemi majícími derivaci), křivkovými integrály a speciálními (tj. mocninnými a Laurentovými) řadami funkcí.  

Hodnocení výukových materiálů studenty pilotních kurzů: