Fotogalerie

Po kliknutí na nadpis nebo obrázek se zobrazí článek obsahující příslušnou fotogalerii.

7. 6. 2012 - Seminář o výuce matematiky

Dne  7. 6. 2012  přednesl v Semináři o výuce matematiky Mgr. Bohumil Krajc, Ph.D. přednášku s názvem  O obyčejných lineárních diferenciálních rovnicích s náhodnými vstupy.

21. 6. 2012 Závěrečná konference projektu

Dne 21. 6. 2012 proběhla v Nové aule VŠB - Technické univerzity Ostrava závěrečná konference projektu Matematika pro inženýry 21. století. Úvodní přednášku  pronesl Prof. RNDr. Pavel Drábek, DrSc. ze Západočeské univerzity v Plzni. Text přednášky najdete na http://mi21.vsb.cz/ruzne-pohledy-na-matematiku-a-vnimani-jeji-krasy-pavel-drabek

Konference se zúčastnilo cca 60 posluchačů.

17. 5. 2012 Seminář o výuce matematiky

Dne 17.5.2012 přednesl v rámci Semináře o výuce matematiky  prof. RNDr. Petr Jančar, CSc. ( Katedra informatiky, VŠB-TU Ostrava) přednášku s názvem "Vybrané partie z matematických základů informatiky".

3. 5. 2012 Seminář o výuce matematiky

Dne 3. 5. 2012 přednesli Matyáš Theuer a Ondřej Zjevík v Semináři o výuce matematiky přednášku s názvem  Rychlá Fourierova transformace - neznámá historie a moderní pohledy.

19. 4. 2012 Konečné úpravy skript - přednáší J. Kuben

Dne 19.4.2012 se konal pracovní seminář pro garanty a autory modulů. Seminář vedl doc. RNDr. Jaromír Kuben, CSc. Tématem byly  konečné úpravy skript, tvorba rejstříku  a  úprava záložek.

29. 3. 2012 Seminář o výuce matematiky

Dne 29.3.2012 přednesla v rámci Semináře o výuce matematiky Mgr. Zuzana Morávková, Ph.D. ( Katedra matematiky a deskriptivní geometrie, VŠB-TU Ostrava) přednášku s názvem "Využití programu GeoGebra ve výuce matematické analýzy".

23. 2. 2012 Seminář o výuce matematiky

Dne 23.2.2012 přednesl v rámci Semináře o výuce matematiky Ing.

3.2.2012 Den otevřených dveří FEI VŠB - TU Ostrava

Dne 3.2.2012 proběhl  Den otevřených dveří Fakulty elektrotechniky a informatiky. Celá akce probíhala v areálu nové Auly v Ostravě Porubě. Studentům jsme rozdávali letáčky, 3d brýle a propagační předměty projektu. Jedna z prezentací byla zaměřena na 3d grafiku vytvořenou partnery projektu ZČU v Plzni.

31.1.- 2.2.2012 Škola matematického modelování (ŠKOMAM)

Ve dnech 31.1.-2.2.2012 proběhl v prostorách Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava seminář pořádaný Katedrou aplikované matematiky pro studenty středních škol Škola matematického modelování za účasti 85 studentů z 18 škol. Jde o třídenní kurz určený především pro studenty posledních a předposledních ročníků středních škol se zájmem o matematické modelování a výpočetní matematiku. Kurz sestává z dopolední sekce přednášek a odpoledních počítačových cvičení. Více informací lze získat na webových stránkách.

1. 2. 2012 Den otevřených dveří FEI VŠB - Technické univerzity Ostrava

Dne 1.2.2012 proběhl  Den otevřených dveří Fakulty elektrotechniky a informatiky. Celá akce probíhala v Regionálním centru Olomouc.

25.1.2012 Den otevřených dveří na ZČU

Dne 25.1.2012 proběhl Den oteřených dveří na ZČU  v Plzni. Byl zde studentům středních škol rozdáván  Herbář středoškolských funkcí, letáky a další propagační předměty  projektu MI21.

12. 1. 2012 Seminář o výuce matematiky

Dne 12.1.2012 přednesl v rámci Semináře o výuce matematiky Doc. Ing. Petr Girg, Ph.D (Katedra matematiky,  Fakulta aplikovaných věd, ZČU v Plzni) přednášku s názvem " Rigorózní vypočty s nepřesnými čísly a matematické důkazy".

1. 12. 2011 Seminář o výuce matematiky

Dne 1. 12. 2011 přednesl  Doc. Ing. Martin Krejsa, Ph.D. v Semináři o výuce matematiky přednášku s názvem "Metoda přímého optimalizovaného pravděpodobnostního výpočtu v úlohách stavební mechaniky".

3. 11. 2011 Seminář o výuce matematiky

Dne  3. 11. 2011 přednesl Doc. Dr. Ing. Josef Punčochář   (Katedra elektrotechniky FEI Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava) v Semináři o výuce matematiky přednášku s názvem Využití aproximačních funkcí pro kaskádní syntézu filtrů.

13. 10. 2011 Seminář o výuce matematiky

Dne  13. 10. 2011 přednesl Doc. Ing. Dalibor Lukáš, Ph.D. (Katedra aplikované matematiky FEI Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava) v Semináři o výuce matematiky přednášku s názvem Matematické modelování elektromagnetických polí.

8. 9. 2011 Schůzka realizačního týmu

16. 6. 2011 Seminář o výuce matematiky

Dne  16. 6. 2011 přednestl Ing. Petr Nečesal, Ph.D. (Katedra matematiky FAV ZČU v Plzni) v Semináři o výuce matematiky přednášku s názvem Symbolické integrování.

9. 6. 2011 schůzka realizačního týmu

19. 5. 2011 Seminář o výuce matematiky - přednáší J. Bouchala a P. Vodstrčil

Dne 19.5. 2011 přednesli v rámci Semináře o výuce matematiky Doc. RNDr. Jiří Bouchala, Ph.D  a Mgr. Petr Vodstrčil, Ph.D. přednášku s názvem "Čemu vděčíme za základní větu algebry".

17. 2. 2011 Schůzka realizačního týmu

10. 2. 2011 Seminář o výuce matematiky - přednáší Petr Girg

Dne 10.2.2011 přednesl v rámci Semináře o výuce matematiky Doc. Ing. Petr Girg, Ph.D (Katedra matematiky,  Fakulta aplikovaných věd, ZČU v Plzni) přednášku s názvem Zajímavé pohledy na Laplaceovu rovnici, Dirichletovu úlohu a další podobné problémy.

4. 2. 2011 Den otevřených dveří na Fakultě elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava

1. 2. 2011 - Škola matematického modelování - ŠKOMAM 2011

Ve dnech 1.2.-3.2.2011 proběhl v prostorách Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava seminář pořádaný Katedrou aplikované matematiky pro studenty středních škol Škola matematického modelování za účasti 50 studentů středních škol.

Na semináři aktivně vystoupili někteří ze členů realizačního týmu projektu Matematika pro inženýry 21. století.

26. 1. 2011 Den otevřených dveří na FAV ZČU v Plzni

Ve středu 26. 1. 2011 proběhl na Fakultě aplikovaných věd ZČU v Plzni den otevřených dveří. Z této akce si studenti mimo jiné mohli odnést propagační letáky projektu MI21 a přehled funkcí, který také vznikl v rámci projektu.

6. 1. 2011 - Seminář o výuce matematiky - přednáší Zdeněk Dostál

2. 12. 2010 Schůzka realizačního týmu

25. 11. 2010 - Seminář o výuce matematiky - přednáší Ondřej František

4.11.2010 - Seminář o výuce matematiky - přednáší T. Kozubek

7.10.2010 Seminář o výuce matematiky - přednáší Petr Vodstrčil

7. 9. 2010 Schůzka realizačního týmu

10.6.2010 Seminář o výuce matematiky - přednáší Martin Krejsa

3. 6. 2010 Tvorba interaktivních testů v PDF - Acrotex. Přednáší Robert Mařík

25. 5. 2010 Multimédia v PDF - přednáší P. Šarmanová

20.5.2010 Seminář o výuce matematiky - přednáší Jiří Bouchala

6. 5. 2010 Schůzka realizačního týmu

4.3.2010 Seminář o výuce matematiky - přednáší J. Punčochář

29. 1. 2010 Den otevřených dveří na Fakultě elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava

27. 1. 2010 Den otevřených dveří na Západočeské univerzitě v Plzni

Dne 27.1.2010 proběhl Den oteřených dveří na ZČU  v Plzni. Byl zde studentům středních škol rozdáván ukázkový Herbář středoškolských funkcí spolu s informací, že podobný modul nazvaný Herbář funkcí vzniká v rámci projektu MI21.

26.1.-28.1. 2010 Škola matematického modelování 2010

Ve dnech 26.1.-28.1.2010 proběhl v prostorách Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava seminář pořádaný Katedrou aplikované matematiky pro studenty středních škol Škola matematického modelování za účasti 53 studentů z Ostravy, Havířova a Třince.

Na semináři aktivně vystoupili někteří ze členů realizačního týmu projektu Matematika pro inženýry 21. století.

14. 1. 2010 Schůzka realizačního týmu

3.12.2009 Seminář o výuce matematiky - přednáší Petr Vodstrčil

24. 9. 2009 Schůzka realizačního týmu

9. 9. 2009 Schůzka realizačního týmu