17. 5. 2012 Seminář o výuce matematiky

Dne 17.5.2012 přednesl v rámci Semináře o výuce matematiky  prof. RNDr. Petr Jančar, CSc. ( Katedra informatiky, VŠB-TU Ostrava) přednášku s názvem "Vybrané partie z matematických základů informatiky".