3.2.2012 Den otevřených dveří FEI VŠB - TU Ostrava

Dne 3.2.2012 proběhl  Den otevřených dveří Fakulty elektrotechniky a informatiky. Celá akce probíhala v areálu nové Auly v Ostravě Porubě. Studentům jsme rozdávali letáčky, 3d brýle a propagační předměty projektu. Jedna z prezentací byla zaměřena na 3d grafiku vytvořenou partnery projektu ZČU v Plzni.