Základy teorie čísel a jejích aplikací pro nematematiky

Autoři: 
Pavel Jahoda

Skripta  „Základy teorie čísel a jejích aplikací pro nematematiky“ jsou určena  všem zájemcům o studium teorie čísel, kteří si nejsou jisti dostatečností svých  matematických znalostí. Autor se proto snažil v textu postupovat bez větších logických skoků a odolat pokušení použít mnohými studenty nenáviděnou větu „Důkaz je triviální a přenecháme jej čtenáři za cvičení.“ V textu je čtenář seznámen se základními poznatky o dělitelnosti v oboru přirozených a celých čísel a o kongruencích na množině celých čísel. Jedna kapitola je věnována charakterizaci velikosti množin přirozených čísel pomocí asymptotických a logaritmických hustot.  Jako červená nit se celým textem vine problematika spojená se studiem vlastností množiny prvočísel. Jsou zde uvedeny elementární výsledky týkající se její velikosti a rozložení na číselné ose, Čebyševovy nerovnosti a v neposlední řadě aplikace výsledků teorie čísel pro dnes používané šifrovací metody.

Hodnocení výukových materiálů studenty pilotních kurzů: