Variační metody

Autoři: 
Jiří Bouchala

 V tomto textu se čtenáři seznámí s Lebesgueovou mírou a integrálem, distribucemi a jejich derivacemi, Sobolevovými prostory, se slabou formulací různých typů eliptických okrajových úloh, s podmínkami jejich řešitelnosti a se základními vlastnostmi slabých řešení. Správné pochopení těchto pojmů je nezbytným předpokladem úspěchu při řešení nejrůznějších inženýrských úloh.