Parciální diferenciální rovnice

Autoři: 
Pavel Drábek, Gabriela Holubová

Předkládaný text je prvním seznámením s parciálními diferenciálními rovnicemi, které tvoří jeden z nejmocnějších nástrojů matematického modelování problémů reálného světa.   Naším cílem je, aby čtenář pochopil, co to je parciální diferenciální rovnice, jak vzniká a proč je potřeba ji řešit. Chceme také, aby pochopil základní principy, které pro jednotlivé typy parciálních diferenciálních rovnic platí, a osvojil si některé klasické metody jejich řešení. Text obsahuje řadu řešených příkladů a ilustrativních obrázků a rovněž i cvičení, která dávají čtenáři šanci si aktivním způsobem procvičit studovanou problematiku.