Metody optimalizace

Autoři: 
Zdeněk Dostál, Petr Beremlijski

Text „Metody optimalizace“ obsahuje nezbytný teoretický základ pro hledání minim reálných funkcí a zejména přináší přehled řady vhodných optimalizačních metod pro numerickou minimalizaci funkcí. K těmto metodám je podán podrobný výklad tak, aby čtenář tohoto materiálu byl schopen zvolit pro daný optimalizační problém vhodný minimalizační algoritmus a ten následně implementovat pro počítačové řešení této úlohy.

Skripta ve verzi pro tisk byla aktualizována v dubnu 2023.

 

 

 

 

 

Verze pro obrazovku: 
Verze pro tisk: