Matematické základy počítačové grafiky

Autoři: 
E. Sojka, M. Němec, T. Fabián

Skripta „Matematické základy počítačové grafiky” jsou určena všem zájemcům o počítačovou grafiku a zobrazovací metory obecně. Text je rozdělen do třech hlavních částí, ve kterých se čtenář seznámí s nutnými základy afinních a projektivních transformací, bez kterých by nebylo možné zobrazovat výsledné obrazy. Dále je v textu věnována značná pozornost oblasti křivek a ploch, které jsou nedílnou součástí technické praxe. Poslední kapitola pojednává o technikách modelování těles.