Matematické základy kryptografických algoritmů

Autoři: 
Eliška Ochodková

Text představuje základní matematický aparát nezbytný pro pochopení principů kryptografických algoritmů, které jsou dnes nezbytnou součástí bezpečnostních aplikací v oblasti IT. Od základních témat jako je modulární aritmetika se přes např. prvočísla, tělesa a další dostaneme až k aritmetice na eliptických křivkách. Učební textu Matematické základy kryptografických algoritmů je určen jednak posluchačům předmětu Kryptografie a počítačová bezpečnost, ale také dalším zájemcům o danou oblast.

Hodnocení výukových materiálů studenty pilotních kurzů: