Matematické modelování a metoda konečných prvků (Numerické metody 2)

Autoři: 
Radim Blaheta

Tento text by čtenáři rád poskytl představu o matematickém popisu fyzikálních procesů pomocí diferenciálních rovnic a okrajových úloh a o numerickém řešení těchto úloh metodou konečných prvků. Základním požadavkem je pro nás srozumitelnost, nikoliv obecnost či úplnost. V úvodu se seznámíme s typickými modely (vedení tepla, pružnost, ...) pro které sestavíme variační formulaci. Čtenáři popíšeme metodu konečných prvků, pomocí které lze nalézt přibližné řešení úloh v prostorech konečné dimenze.

Hodnocení výukových materiálů studenty pilotních kurzů: