Lineární algebra s Matlabem

Autoři: 
Tomáš Kozubek, Tomáš Brzobohatý, Václav Hapla, Marta Jarošová, Alexandros Markopoulos

Předložený text je podpůrným materiálem ke stejnojmennému předmětu vyučovaném na Fakultě elektrotechniky a informatiky VŠB-Technické univerzity Ostrava. V osmnácti kapitolách se postupně seznámíte se základy a pokročilejšími technikami programování v Matlabu, které budete moci uplatnit při numerickém řešení technických problémů s využitím lineární algebry.