Interaktivní hry a testy k procvičení integrálního počtu funkcí více proměnných

Autoři: 
Petra Šarmanová, Roman Plch

Cílem vytvořených materiálů je oživit výuku dvojných a trojných integrálů. Jedná se o interaktivní výukový materiál složený z testů,  párovacích  her, her typu Riskuj a odkrývání obrázku. Velký důraz je kladen na pochopení geometrického významu studovaných pojmů a proto jsou hry plné obrázků a interaktivních 3D modelů.

Při párovacích hrách je cílem hráče správně spárovat nabízené otázky a odpovědi. Hráč zaklikne políčko u jedné otázky a následně u jedné odpovědi.  Při nalezení správného páru se odkryje jedno písmeno v tajence.

Hra typu Riskuj je obdobou známé televizní hry. Hrací plocha je rozdělena do několika sloupců, které představují různé kategorie (témata) otázek. Každé otázce ve sloupci je navíc přiřazeno bodové ohodnocení dle obtížnosti. Hráč si dle svého uvážení vybírá otázky různých témat a obtížnosti. Při kliknutí na vybrané políčko se zobrazí otázka s výběrem odpovědí. Hráč označí odpověď, otázka je okamžitě vyhodnocena a hráči jsou body buď přičteny nebo odečteny. Celkové skóre je zobrazeno na hracím poli. Každá hra typu Riskuj je připravena ve dvou variantách. Varianta pro jednoho hráče se hodí zejména k samostatné přípravě, kdežto varianta pro dva hráče je naopak vhodná pro použití při výuce. Účastní se jí dva hráči, kteří se v odpovědích pravidelně střídají a soupeří navzájem.

Modifikací hry Riskuj je hra Poznej. Cílem není získat maximální počet bodů, ale odkrýt obrázek schovaný za tlačítky na hrací ploše. Odpoví-li hráč správně, je odkryta část obrázku za tlačítkem.

Vytvořené hry a testy pokrývají základní učivo integrálního počtu funkcí více proměnných a jsou členěny do tří částí. První část je věnována procvičení kvadrik a těles, které jsou ohraničené kvadratickými plochami. Druhá  část obsahuje hry ke dvojnému integrálu (Fubiniova věta a transformace do polárních souřadnic) a třetí část hry ke trojnému integrálu (Fubiniova věta, transformace do válcových souřadnic a transformace do sférických souřadnic).

Testy a hry je možno spouštět přímo z webu, viz odkaz níže, pro plnou funkčnost testů a 3D grafiky je nutné použití Adobe Readeru.

Pro rychlejší a spolehlivější práci s textem autoři doporučují si sbírku stáhnout a pracovat na lokálním počítači.  Soubor interaktivni_hry.zip je ke stažení níže. ZIP obsahuje soubor interaktivni_hry_integralni_pocet.pdf a adresář HRY.  Pomocí Adobe Readeru otevřete soubor interaktivni_hry_integralni_pocet.pdf, který obsahuje interaktivní testy a odkazy na hry.

Související odkazy:

Interaktivní hry k oživení výuky dvojných a trojných integrálů

Získali jsme cenu za "Interaktivní hry  k oživení výuky dvojných a trojných integrálů"

Interaktivní hry - ZIP soubor (25 MB)