Diskrétní transformace

Autoři: 
David Horák

 "Pane profesore, zazpíváme si!" :-) Tak i tohoto se může čtenář dočkat v modulu Diskrétní transformace. Mimo to se seznámí s zobecněnými Fourierovými řadami, diskrétními verzemi konvoluce, Fourierovy, okenní Fourierovy a waveletovy transformace a s technikami frekvenční, časově-frekvenční analýzy, filtrace a komprese signálů apod. včetně efektivních implementací jednotlivých transformací. V závěru pak následuje popis Z-transformace a jejího využití k řešení soustav diferenčních rovnic.