Základy diskrétní matematiky

Autoři: 
Michael Kubesa


Učební text modulu "Základy diskrétní matematiky" je určen pro bakalářské studium informatiky a výpočetní matematiky. Je k dispozici v základní verzi, která obsahuje témata zařazena do osnov předmětu diskrétní matematika.

Většina kapitol začíná řešeným motivačním příkladem, ve kterém se objeví postupy řešení, jež lze zobecnit a použít při dokazování generalizujících tvrzení. Každá kapitola také obsahuje množství řešených příkladů, které jsou pro danou tématiku typické. Na závěr každé kapitoly jsou zařazeny "pojmy k zapamatování" a příklady k procvičení.