Matematické základy digitálního zpracování obrazu

Autoři: 
E. Sojka, J. Gaura, M. Krumnikl

Skripta „Matematické základy digitálního zpracování obrazu” jsou určena studentům vyšších ročníků, zejména pak posluchačům kurzů Digitální zpracování obrazu a Analýza obrazu. Text pokrývá základní techniky zpracování obrazu jako jsou snímání signálu, zpracování signálu ve frekvenční doméně, odstranění nežádoucích prvků v obraze a segmentace obrazu. Poslední kapotolu tvoří poněkud náročněší téma stereovidění.