Úspěchy

Sbírej úspěchy už během studia

Budeš-li chtít, pomůžeme Ti zařadit se mezi nejlepší studenty aplikované matematiky v republice – naši studenti se pravidelně  umísťují na předních místech v prestižních soutěžích o cenu prof. Babušky a cenu Josepha Fouriera. A studenty z Prahy i Brna nechávají za sebou.

V soutěži o Cenu prof. Babušky v oboru počítačových věd získali naši studenti celkem čtyři 1. místa, čtyři 2. místa a sedm 3. míst. A šest z těchto ocenění spadá do let 2015-2018.

Cena Josepha Fouriera za počítačové vědy – ocenění nejlepších prací v oblasti informačních technologií se zaměřením na návrh efektivních algoritmů pro simulace, modelování a zpracování velkých objemů dat. Naši studenti získali v letech 2014, 2015 a 2017 první cenu spojenou s vysokou finanční odměnou a stipendiem na výzkumnou stáž na univerzitě ve Francii.

Naši úspěšní studenti

Ing. Jan Zapletal, Ph.D.

"Již během bakalářského studia na Katedře aplikované matematiky jsem dostal možnost zapojit se do řady zajímavých výzkumných aktivit, včetně projektu Floreon, který měl za cíl modelovat průtoky potoků a řek v regionu a předpovídat tak povodňové stavy. V rámci své bakalářské, diplomové i disertační práce jsem se věnoval tzv. metodě hraničních prvků, která umožňuje numerické modelování reálných fyzikálních dějů, jako je například šíření tepla nebo odraz zvukových vln od překážky. Protože v České republice se této metodě téměř nikdo aktivně nevěnuje, otevřely se mi dveře ke spolupráci s technickou univerzitou v Grazu, kde jsem strávil první část svého doktorského studia. Ze znalostí a zkušeností, které jsem během stáže získal, těžím dodnes a jsem rád, že naše výzkumná skupina s univerzitou spolupracuje i nadále. Věřím, že i tato zkušenost výrazně přispěla k zisku ceny prof. Babušky v kategorii disertačních prací.

Během doktorského studia jsem se zapojil do výzkumu v superpočítačovém centru IT4Innovations a získal tak zkušenosti s masivně paralelním programováním pro moderní heterogenní výpočetní klastry. Práce na paralelní knihovně pro řešení diferenciálních rovnic pomocí metody hraničních prvků a další výzkumná činnost na IT4Innovations vedla k zisku ceny Josepha Fouriera v oboru počítačových věd. Kromě příjemné finanční odměny jsem dostal možnost strávit jeden měsíc na výzkumné instituci ve Francii, které jsem s radostí využil."

 

Ing. Michal Merta, Ph.D.

"Na svém studiu na Katedře aplikované matematiky si nejvíce cením toho, že jsem během něj měl možnost poznat odborníky, kteří se zajímají o aktuální problémy ve svém oboru, prezentují dosažené výsledky na prestižních mezinárodních konferencích a získávají tak kontakty na špičková zahraniční pracoviště. Díky takto navázané mezinárodní spolupráci, díky základům, které mi dal obor Výpočetní a aplikovaná matematika, a díky tomu, že se v Ostravě nachází jeden z nejvýkonnějších superpočítačů ve střední Evropě, jsem se ve své disertační práci mohl věnovat aktuálnímu tématu vývoje efektivních paralelních algoritmů pro modelování fyzikálních dějů. S neustále se zvyšujícím výkonem superpočítačů, které budou již brzy schopny zpracovat 10^18 operací za sekundu, je totiž třeba věnovat nemalé úsilí vývoji programů, které tak obrovský výkon dokáží využít. O důležitosti tohoto úsilí svědčí i cena Josepha Fouriera v oboru počítačových věd, kterou mou práci ocenilo Francouzské velvyslanectví a firma Atos – nejvýznamnější evropský výrobce superpočítačů."