Organizační struktura

 

Koordinátoři tematických oblastí a jejich moduly

Koordinátoři tematických oblastí koordinují vytváření základních a specializovaných matematických modulů, které jsou členěny dle zaměření do následujících tematických oblastí.

  • Tematická oblast 1: Matematická analýza – Jiří Bouchala
  • Tematická oblast 2: Lineární algebra, numerické metody a metody optimalizace  - Oldřich Vlach
  • Tematická oblast 3: Diskrétní matematika, teorie grafů a statistika – Petr Kovář

Za všechny moduly z dané tematické oblasti zodpovídá Koordinátor tematické oblasti. Ten bude v průběhu tvorby výukových modulů kontrolovat jejich obsah, grafickou stránku a jejich vzájemnou provázanost (používání stejné terminologie, odkazy na využití daného pojmu v jiném modulu, zařazení praktických ukázek z odborných předmětů atd.).

 Koordinátor tematické oblasti

Název modulu 

Garant

J. Bouchala 

Diferenciální počet funkcí více proměnných 

P. Šarmanová

Integrální počet funkcí více proměnných 

P. Vodstrčil

Interaktivní sbírka úloh k integrálnímu počtu funkcí více proměnných 

P. Šarmanová

Parciální diferenciální rovnice 

G. Holubová

Úvod do funkcionální analýzy 

J. Bouchala

Variační metody 

J. Bouchala

Funkce komplexní proměnné 

J. Bouchala

Diskrétní transformace 

D. Horák

Integrální transformaceT. Kozubek

Obyčejné diferenciální rovnice 

B. Krajc

Matematické modelování elektromagnetických polí

D. Lukáš

Herbář funkcí 

P. Nečesal

Prostory funkcí a řešitelnost základních typů PDR 

P. Girg

Řady

J. Bouchala

Křivkový a plošný integrál 

J. Bouchala

O. Vlach

Lineární algebra s Matlabem 

T. Kozubek

Numerické metody 1 

V. Vondrák

Matematické modelování a metoda konečných prvků (Numerické metody 2)

R. Blaheta

Metody optimalizace 

Z. Dostál

Analytická geometrie 

L. Šindel

Numerické modelování v hydrologii 

M. Brandner

Lineární algebra 

Z. Dostál

P. Kovář

Vybrané kapitoly z pravděpodobnosti 

M. Litschmannová

Úvod do statistikyM. Litschmannová

Základy diskrétní matematiky   

M. Kubesa

Úvod do teorie grafů 

P. Kovář

Teorie grafů 

P. Kovář

Základy teorie čísel a jejich aplikací pro nematematiky

P. Jahoda

 

Odborný koordinátor projektu a jeho moduly

Odborný koordinátor řídí vytváření všech mezioborových modulů:

 

Název modulu 

Garant

Z. Dostál  

Teoretická elektrotechnika II 

P. Orság

Řešení obvodů grafy signálových toků

J. Punčochář

Pružnost a pevnost 

R. Halama

Metoda konečných prvků a metoda hraničních prvků 

M. Fusek

Matematika v pozadí řešení inženýrských úloh 

J. Szweda

Pružnost a plasticita 

M. Krejsa

Spolehlivost a bezpečnost staveb

M. Krejsa

Základy matematické teorie pružnosti

A. Materna

Metoda konečných prvků

A. Materna

Matematické základy počítačové grafiky

E. Sojka

Matematické základy digitálního zpracování obrazů

E. Sojka

Matematické základy kryptografických algoritmů

E. Ochodková

 

Odborný koordinátor koordinuje také vytváření všech modulů pro pedagogy.