Mezioborové moduly

Matematické základy kryptografických algoritmů

Autoři: 
Eliška Ochodková

Text představuje základní matematický aparát nezbytný pro pochopení principů kryptografických algoritmů, které jsou dnes nezbytnou součástí bezpečnostních aplikací v oblasti IT. Od základních témat jako je modulární aritmetika se přes např. prvočísla, tělesa a další dostaneme až k aritmetice na eliptických křivkách. Učební textu Matematické základy kryptografických algoritmů je určen jednak posluchačům předmětu Kryptografie a počítačová bezpečnost, ale také dalším zájemcům o danou oblast.

Matematika v pozadí řešení inženýrských úloh

Autoři: 
Jan Szweda, Zdeněk Poruba, Roman Sikora, Ondřej František

Tento studijní materiál je určen studentům technických oborů se zaměřením na numerické metody řešení úloh. Skriptum je vytvořeno s cílem propojit inženýrský a matematický přístup k formulaci a postupu řešení problémů s využitím soudobých numerických metod. Vychází z předpokladu znalosti, či povědomí formulace a hledání řešení inženýrkými přístupy a proto je zde kladen větší důraz na formulaci a řešení přístupem matematickým. Prolnutím obou přístupů tak text zprostředkovává pohled na danou problematiku jak očima technika tak i matematika.