O projektu

Celý název projektu: Matematika pro inženýry 21. století - inovace výuky matematiky na technických školách v nových podmínkách rychle se vyvíjející informační a technické společnosti

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/07.0332

Doba realizace: 1.9.2009 – 30.8.2012

Rozpočet projektu: 14 291 319, 84 Kč

Příjemce: VŠB - TU Ostrava

Partner projektu: ZČU v Plzni 

Cílem projektu "Matematika pro inženýry 21. století" je přizpůsobit vysokoškolské učebnice matematiky a některých odborných kurzů potřebám inženýrů druhé dekády 21. století. Tyto potřeby jsou ovlivněny rychlým zvyšováním výpočetních kapacit moderních počítačů. Díky tomuto nezadržitelnému pokroku inženýři stále častěji používají komplikované softwarové produkty založené na nových matematických metodách šitých na míru počítačům. Tím odpadá nudná rutina dlouhých úprav výrazů, na druhou stranu se však inženýři potýkají s moderními metodami založenými na matematických pojmech, se kterými se ve stávajících  kurzech matematiky buďto nesetkají vůbec nebo v nevhodné formě.  Chceme:

  • zpřístupnit studentům prakticky aplikovatelné výsledky moderní matematiky,
  • klást důraz na motivaci zaváděných pojmů a postupovat ve výkladu „od problému k řešení“,
  • sjednotit matematické pojmy v různých i technických předmětech,
  • začlenit moderní matematický aparát do vybraných inženýrských předmětů.