Kontakty

Řešitelem projektu je Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava  spolu s partnerem Západočeskou univerzitou v Plzni.

Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava

  • Statutární zástupce: Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., tel. 59 732 5279
  • Manažerka projektu: RNDr. Petra Šarmanová, Ph.D., tel. 59 732 4305
  • Organizační koordinátor projektu: Ing. Petr Beremlijski, Ph.D., tel. 59 732 9118

Západočeská univerzita v Plzni

  • Statutární zástupce: Doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D., tel. 377631000
  • Koordinátor partnera: Doc. Ing. Petr Girg, Ph.D., tel. 377632644

 

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Západočeská univerzita v Plzni

Další instituce

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopmost