Vliv vstupních parametrů na deformaci ohýbaného nosníku