Napětí v prutu namáhaném mimostředným tahem (tlakem)