Úspěšní absolventi mluví za vše

Ať už pracují ve firmách, v superpočítačových centrech nebo na univerzitě, jsou kreativní, vymýšlejí nová řešení a posouvají svět kupředu.

Uplatnění absolventů lze nalézt všude tam, kde jsou vyvíjeny, modifikovány či udržovány rozsáhlé programové systémy a technické prostředky nutné k jejich provozu, ve výzkumu, atd. Naši absolventi pracují například jako výzkumní pracovníci (superpočítačové centrum IT4Innovations, Ústav geoniky AV ČR), u softwarových firem jako vedoucí týmů, analytici a programátoři (Tieto, CGI, Seznam.cz, K2 atmitec, MediumSoft, Deutsche Börse Group).

Absolventi bakalářského studia mohou pokračovat v navazujícím magisterském studiu a dále v doktorském studiu aplikované matematiky doma i v zahraničí a mohou se uplatnit v oblasti základního výzkumu. O studenty i absolventy studia je zájem i v zahraničí, což jim umožňuje získávat další zkušenosti na předních zahraničních pracovištích.

Kde pracují naši absolventi

Ing. Tomáš Kupka, Ph.D.

Agile & DevOps CoE, Teradata, USA

„Rozdíl v (nejen platovém) hodnocení IT specialistů bývá dnes astronomický. Tento rozdíl se většinou odvíjí od schopností, které má člověk navíc oproti ‚průměru’. Mezi takové schopnosti bezesporu patří dovednost aplikovat matematiku v praxi. Matematika mě naučila řešit věci systematicky a hlavně problémy umět vyřešit.“

Ing. Žaneta Miklová

data scientist - business consultant, CGI IT Czech Republic s.r.o.

„Kombinace matematiky a informatiky byla pro mě ideální. Škola mě naučila logicky myslet a zároveň poměrně slušně programovat, což uplatňuji ve své profesi data scientist (programování + matematika) - business consultant (logické uvažování a komplexní navržení řešení pro zákazníka).“

Ing. Lukáš Pospíšil, Ph.D.

Università della Svizzera italiana, Lugano, Švýcarsko

„Matematika je úžasná a zábavná věda. Skutečná síla využitelnosti poznatků se však skrývá v aplikacích a využití nejmodernějších informačních technologií k efektivnímu řešení rozsáhlých praktických aplikací. A já jsem neskutečně šťastný, že mohu být toho součástí.“

Doc. Ing. Petr Beremlijski, Ph.D.

docent na Katedře aplikované matematiky, FEI, VŠB-TU Ostrava

„Zabývat se matematikou je jako běh. Je to dřina, ale součástí je také dobrodružství, zábava a čistá radost!

Ing. Matyáš Theuer

Management Consultant, The Boston Consulting Group, ČR

„Matematika je nejlepší příprava pro řešení těch nejzajímavějších nematematických problémů.“