Výukové materiály

Výukové materiály lze dělit na matematické a mezioborové. Vzhledem k tomu, že výukových textů z matematiky je většina, rozdělujeme je logicky na následující oblasti: 1. matematická analýza, 2.  lineární algebra, numerické  metody a metody optimalizace, 3.  diskrétní matematika, teorie grafů a statistika. Mezioborové výukové texty zahrnují vybrané výukové materiály k výuce pro studenty oborů stavebních, strojních, elektro a informatiky. Kliknutím na ikonu příslušné oblasti se dostanete k  vytvořeným materiálům.  V současné době se jedná o pilotní verze výukových materiálů, konečné verze budou k dispozici na jaře roku 2012.

Matematická analýza Lineární algebra, numerické metody a metody optimalizace
Diskrétní matematika, teorie grafů a statistika Mezioborové moduly