Vybrané partie z matematických základů informatiky - Petr Jančar

Dne 17.5.2012 přednesl v rámci Semináře o výuce matematiky  prof. RNDr. Petr Jančar, CSc. ( Katedra informatiky, VŠB-TU Ostrava) přednášku s názvem "Vybrané partie z matematických základů informatiky".

Přednáška nastínila  obsah a účel několika předmětů z oblasti teoretické informatiky vyučovaných na FEI VŠB-TU. Jedná se o partie z teorie jazyků a automatů, z teorie algoritmů (vyčíslitelnost a složitost, aproximační algoritmy apod.) a z formální verifikace systémů; všechny tyto oblasti mají pevný matematický základ. Dále byl načrtnut aktuální  výzkumný výsledek prof. RNDr.  Petra Jančara, CSc. - nový důkaz ekvivalence deterministických zásobníkových automatů.

Prezentace z přednášky je v příloze.

PřílohaVelikost
PDF icon prezentace.pdf990.94 KB
kategorie clanku: