Studijní program

Naučíme Tě matematiku pro řešení aktuálních problémů současného světa!

Od bakaláře po doktora... Náš program výborně kombinuje matematiku s informatikou.

Pomocí matematické analýzy, diferenciálních rovnic a teorie pravděpodobnosti se naučíš vytvářet matematické modely popisující svět kolem nás, například obtékání vzduchu kolem křídel letadel nebo karoserií aut.

Díky numerické analýze, lineární algebře a HPC dokážeš tento model naprogramovat a úlohy vedoucí k soustavám s miliony i miliardami neznámých dovést k řešení na superpočítači. S metodami optimalizace budeš schopen navrhovat optimální tvary výrobků, součástek i aut a vyvíjet průmyslové roboty.

Pomocí statistické analýzy se naučíš zpracovávat rozsáhlé datové soubory, vizualizovat a smysluplně interpretovat výsledky, určovat spolehlivost a rizika složitých systémů, například pro odhad poškození ocelových konstrukcí nebo modelů pro řízení robotických systémů.

S teorií grafů naplánuješ sportovní soutěže a sestavíš optimální rozvrhy nebo signální plány křižovatek.

 

Studijní programy

Naučíme Tě matematiku pro řešení problémů současného reálného světa! Naučíme Tě úlohy dotáhnout k řešení na superpočítači. K tomu není potřeba tak široký záběr matematiky jako je na Matfyzu, ale nestačí k tomu ani studium čisté informatiky. Vybrali jsme to nejdůležitější z matematiky a informatiky a spojili do jednoho balíčku – do našeho studijního programu.

Bakalářský

>

Navazující magisterský

>

Doktorský

>

Úspěchy studentů

Budeš-li chtít, pomůžeme ti zařadit se mezi nejlepší studenty aplikované matematiky v republice – každoročně se naši studenti umísťují na předních místech v prestižních soutěžích o Babuškovu cenu a Fourierovu cenu. A předbíhají studenty z jiných univerzit. 

Na jejich úspěchy se můžeš podívat zde.

Tvůj život s námi

...