Řešitelský tým

Administrativní pozice

Zařazení

Jméno

Tituly

E-mail

Telefon

Pracoviště

Projektová manažerka

Petra Šarmanová

RNDr., Ph.D.

petra.sarmanova@vsb.cz

+420597324305

Katedra aplikované matematiky, FEI, VŠB-TUO (K 210)

Organizační koordinátor projektu

Petr Beremlijski

Ing., Ph.D.

petr.beremlijski@vsb.cz

+420597329118

Katedra aplikované matematiky, FEI, VŠB-TUO (PI A350)

Koordinátor partnera

Petr Girg

Doc. Ing., Ph.D.

pgirg@kma.zcu.cz

+420377632644

Katedra matematiky, FAV, ZČU (UK-625)

Finanční manažerka projektu

Bohuslava Bokišová

Ing.

bohuslava.bokisova@vsb.cz

+420597323930

Ekonomické oddělení, VŠB-TUO (A 236)

Administrativní pracovnice

Žaneta Vylegalová

 Bc.

zaneta.vylegalova@vsb.cz

+420597321282

Katedra elektroenergetiky, FEI, VŠB-TUO (A 434)

Administrativní pracovnice partnera

Miroslava Vaizová

Mgr.

mvaizova@kma.zcu.cz

+420377632633

 

Katedra matematiky, FAV, ZČU (UK-623)

 

Administrativní pracovník partnera - Ekonom Pavel Randa

Bc.

randap@kma.zcu.cz

+420377632603 Katedra matematiky, FAV, ZČU (UK-609)

Odborné pozice

Zařazení

Jméno

Tituly

E-mail

Telefon

Pracoviště

Koordinátor tematické oblasti 1

(Matematická analýza)

Jiří Bouchala

Doc. RNDr., Ph.D.

jiri.bouchala@vsb.cz

+420597325292

Katedra aplikované matematiky, FEI, VŠB-TUO (K 203)

Koordinátor tematické oblasti 2

(Lineární algebra, numerické metody a metody optimalizace)

Oldřich Vlach

Ing., Ph.D.

oldrich.vlach2@vsb.cz

+420597329118

Katedra aplikované matematiky, FEI, VŠB-TUO (PI A350)

Koordinátor tematické oblasti 3

(Diskrétní matematika, teorie grafů a statistika)

Petr Kovář

Mgr., Ph.D.

petr.kovar@vsb.cz

+420597324341

Katedra aplikované matematiky, FEI, VŠB-TUO (K 208)

Garant modulůPetr BeremlijskiIng., Ph.D.petr.beremlijski@vsb.cz+420597329118

Katedra aplikované matematiky, FEI, VŠB-TUO (PI A350)

Garant modulů

Radim Blaheta

Prof. RNDr., CSc.

radim.blaheta@ugn.cas.cz

+420596979223

Ústav geoniky AV ČR

Garant modulů

Jiří Bouchala

Doc. RNDr., Ph.D.

jiri.bouchala@vsb.cz

+420597325292

Katedra aplikované matematiky, FEI, VŠB-TUO (K 203)

Garant modulů

Marek Brandner

Ing., Ph.D.

brandner@kma.zcu.cz

+420377632625

Katedra matematiky, FAV, ZČU (UK-609)

Garant modulů

Martin Fusek

Ing., Ph.D.

martin.fusek@vsb.cz

+420597324552

Katedra pružnosti a pevnosti, FS, VŠB-TUO (A 632)

Garant modulů

Petr Girg

Doc. Ing., Ph.D.

pgirg@kma.zcu.cz

+420377632644

Katedra matematiky, FAV, ZČU (UK-625)

Garant modulů

Radim Halama

Doc. Ing., Ph.D.

radim.halama@vsb.cz

+420597321288

Katedra pružnosti a pevnosti, FS, VŠB-TUO (A 631)

Garant modulů

Gabriela Holubová

Ing., Ph.D.

gabriela@kma.zcu.cz

+420377632632

Katedra matematiky, FAV, ZČU (UK-617a)

Garant modulůDavid HorákIng., Ph.D.david.horak@vsb.cz+420597329119Katedra aplikované matematiky, FEI, VŠB-TUO (PI A352)

Garant modulů

Pavel Jahoda

RNDr., Ph.D.

pavel.jahoda@vsb.cz

+420597324370

Katedra aplikované matematiky, FEI, VŠB-TUO (K 210)

Garant modulů

Petr Kovář

Mgr., Ph.D.

petr.kovar@vsb.cz

+420597324341

Katedra aplikované matematiky, FEI, VŠB-TUO (K 208)

Garant modulů

Bohumil Krajc

Mgr., Ph.D.

bohumil.krajc@vsb.cz

+420597324315

Katedra aplikované matematiky, FEI, VŠB-TUO (K 214)

Garant modulů

Martin Krejsa

Doc. Ing., Ph.D.

martin.krejsa@vsb.cz

+420597321303

Katedra stavební mechaniky, FAST, VŠB-TUO (H 407/2)

Garant modulů

Michael Kubesa

RNDr., Ph.D.

michael.kubesa@vsb.cz

+420597323496

Katedra aplikované matematiky, FEI, VŠB-TUO (K 211)

Garant modulůMarek LampartRNDr., Ph.D.marek.lampart@vsb.cz+420597324341

Katedra aplikované matematiky, FEI, VŠB-TUO (K 208)

Garant modulů

Martina Litschmannová

Ing.

martina.litschmannova@vsb.cz

+420597324305

Katedra aplikované matematiky, FEI, VŠB-TUO (K 210)

Garant modulů

Dalibor Lukáš

Doc. Ing., Ph.D.

dalibor.lukas@vsb.cz

+420597321441

Katedra aplikované matematiky, FEI, VŠB-TUO (Krásnopolská 116)

Garant modulůAlexandros MarkopoulosIng., Ph.D.alexandros.markopoulos@vsb.cz+420597329118

Katedra aplikované matematiky, FEI, VŠB-TUO (PI A350)

Garant modulů

Alois Materna

Prof. Ing., CSc., MBA

alois.materna@vsb.cz

+420597321341,

+420597321919

Katedra pozemního stavitelství, FAST, VŠB-TUO (A 310/2, F 206)

Garant modulů

Petr Nečesal

Ing., Ph.D.

pnecesal@kma.zcu.cz

+420377632623

Katedra matematiky, FAV, ZČU (UK-607)

Garant modulů

Eliška Ochodková

RNDr.

eliska.ochodkova@vsb.cz

+420597323032

Katedra informatiky, FEI, VŠB-TUO (A 1010)

Garant modulů

Petr Orság

Ing., Ph.D.

petr.orsag@vsb.cz

+420597321248,

+420597324253

Katedra elektrotechniky, FEI, VŠB-TUO (A 440, F 307)

Garant modulů

Lukáš PospíšilIng.lukas.pospisil@vsb.cz+420597326291Katedra elektrotechniky, FEI, VŠB-TUO (KE 420)

Garant modulů

Josef Punčochář

Doc. Dr. Ing.

josef.puncochar@vsb.cz

+420597323165

Katedra elektrotechniky, FEI, VŠB-TUO (A 437)

Garant modulů

Eduard Sojka

Doc. Dr. Ing.

eduard.sojka@vsb.cz

+420597323195

Katedra informatiky, FEI, VŠB-TUO (A 1006)

Garant modulů

Jan Szweda

Ing., Ph.D.

jan.szweda@vsb.cz

+420597325283

Katedra mechaniky, FS, VŠB-TUO (A 752)

Garant modulů

Petra Šarmanová

RNDr., Ph.D.

petra.sarmanova@vsb.cz

+420597324305

Katedra aplikované matematiky, FEI, VŠB-TUO (K 210)

Garant modulů

Libor Šindel

RNDr.

libor.sindel@vsb.cz

+420597324315

Katedra aplikované matematiky, FEI, VŠB-TUO (K 214)

Garant modulů

Petr Vodstrčil

Mgr., Ph.D.

petr.vodstrcil@vsb.cz

+420597323496

Katedra aplikované matematiky, FEI, VŠB-TUO (K 211)

Tvůrce šablon pro autory

Jaromír Kuben

Doc. RNDr., CSc.

kuben@scova.vabo.cz

+420973443577

Katedra matematiky a fyziky, FVT, UO