Navazující studijní program

Připravíme Tě na řešení problémů nejen současného reálného světa

Od bakaláře po doktora... Náš program výborně kombinuje matematiku s informatikou:

Pomocí matematické analýzy, diferenciálních rovnic a teorie pravděpodobnosti se naučíš vytvářet matematické modely popisující svět kolem nás, například obtékání vzduchu kolem křídel letadel nebo karoserií aut.

Díky numerické analýze, lineární algebře a HPC dokážeš tento model naprogramovat a úlohy vedoucí k soustavám s miliony i miliardami neznámých dovést k řešení na superpočítači. S metodami optimalizace budeš schopen navrhovat optimální tvary výrobků, součástek i aut a vyvíjet průmyslové roboty.

Pomocí statistické analýzy se naučíš zpracovávat rozsáhlé datové soubory, vizualizovat a smysluplně interpretovat výsledky, určovat spolehlivost a rizika složitých systémů, například pro odhad poškození ocelových konstrukcí nebo modelů pro řízení robotických systémů.

S teorií grafů naplánuješ sportovní soutěže a sestavíš optimální rozvrhy nebo signální plány křižovatek.

 

Navazující studijní program

Absolventi tohoto programu mají praktické schopnosti i teoretické zázemí v matematice a informatice. Jsou schopni pochopit a vyřešit i problémy z různých jiných disciplín (elektrotechniky, mechaniky, medicíny, ...). Díky jisté univerzálnosti matematiky (a informatiky) a naučené schopnosti se rychle adaptovat se naši absolventi uplatňují v nejrůznějších oborech  a – jak ukazuje dosavadní praxe – je o ně velký zájem a získávají velmi dobrá místa. Mohou taky pokračovat v doktorském studiu.

Studenti si vybírají jednu ze dvou specializací:

Absolventi specializace Aplikovaná matematika jsou schopni díky znalosti vztahů a souvislostí mezi jednotlivými odvětvími matematiky (především numerické analýzy, statistiky a diskrétní matematiky) nacházet u praktických problémů jejich matematickou strukturu a na jejím základě vytvářet a následně řešit příslušné matematické modely.

Absolventi specializace Výpočetní metody a HPC jsou více orientováni na efektivní (paralelní) implementaci matematických metod a na využití moderních architektur počítačů, a to včetně superpočítačů.

Specializace Aplikovaná matematika

 

 

Specializace Výpočetní metody a HPC