MI21 na matematickém soustředění

Jiří Bouchala se zúčastnil 1.-3.7. 2011 letního soustředění řešitelů matematické a fyzikální olympiády MOFO v Dolní Lomné. Akce si letos všimli i zástupcí médií: čt24 a horizont, str.7). Účastníkům byly rozdány přehledy funkcí, které jsme vytvořili v rámci projektu MI21 (ke stažení v sekci Matematická analýza, Herbář funkcí).