Lineární algebra, numerické metody a metody optimalizace